Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie Finansowanie Finansowanie
Środowisko i narzędzia do przygotowywania rekomendacji produktowych oraz optymalizacji kampanii marketingowych i remarketingowych
w ramach programu Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie środowiska, metod i narzędzi do optymalizacji kampanii marketingowych i remarketingowych odpornych na nadchodzące zmiany w zakresie dostępu do danych o użytkowniku. Zmiany wywołane są m.in. nowymi przepisami prawnymi ale również zmianami świadomości użytkowników w zakresie ochrony prywatności. W ich efekcie jesteśmy postawieni przed wyzwaniem związanym z zachowaniem albo zwiększeniem efektywności kampanii marketingowych przy coraz bardziej ograniczonej ilości danych, na których mogą bazować systemy.

Planowane efekty projektu
  • Skuteczne kampanie remarketingowe bazujące na ograniczonej ilości danych o produkcie;
  • Skuteczna wycena użytkownika odwiedzającego witrynę wydawcy, ułatwiająca podjęcie decyzji zakupowej reklamowdawcy;
  • Predykcja ceny oferowanej przez inne podmioty biorące udział w licytacji;
  • Skuteczność rekomendacji (bardziej trafne dopasowanie reklamy produktu do klienta, wzrost prawdopodobieństwa konwersji i klikalności danego produktu);
  • Wykorzystanie nowych źródeł danych i modeli machine learning:
    • zastosowanie modelu ML do analizy obrazu,
    • zastosowanie modelu ML do kontekstowej analizy opisu i opinii o produkcie;
  • Poprawa efektywności systemu rekomendującego wśród użytkowników i produktów obciążonych problemem “zimnego startu” (ang. cold start) i “rzadkości” (ang. sparsity).
Wartość projektu
4 633 997,51 zł
Wkład z funduszy europejskich
3 485 668,54 zł
Okres realizacji projektu
2020 r. – 2022 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Numer naboru: 6/1.1.1/2019.
COPYRIGHT © 2022 WEBSENSA.COM
jQuery(function(){ var mapOptions = { zoom: 17, center: new google.maps.LatLng(, ) }; var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),mapOptions); var marker = new google.maps.Marker({ map: map, position: new google.maps.LatLng(, ), icon: 'https://websensa.com/wp-content/themes/websensa_03.07.2020/img/marker.png' }); })