WEBSENSA Advanced Recommendation & Remarketing Platform (WARRP)

O projekcie
WARRP to kompletna platforma do optymalizacji kampanii marketingowych i remarketingowych. Skierowana jest do wydawców internetowych, którzy udostępniają przestrzeń na swoich stronach na potrzeby reklamodawców.
Nasze innowacyjne rozwiązanie odpowiada na najbardziej palące problemy branży reklamy online.
Problem
Utrudniona identyfikacja użytkowników na podstawie ich cech behawioralnych

Do niedawna powszechnie stosowanym przez reklamodawców sposobem identyfikacji użytkowników było wykorzystywanie ich cech behawioralnych.

Sposób ten został ograniczony przez zmiany w dostępie do danych:

 • nowe przepisy prawne, jak RODO (GDPR) czy ePR (ePrivacy Regulation)
 • ograniczenie wykorzystania skryptów śledzących stron trzecich
 • wzrost świadomości użytkowników na temat prywatności ich danych w sieci

Ograniczenie dostępu do danych stanowi duże wyzwanie dla reklamodawców, którzy są zmuszeni szukać nowych rozwiązań, które oferowałyby identyfikację użytkowników bez naruszania ich prywatności.

Rozwiązanie
Platforma WARRP dostosowuje narzędzia reklamy online do ograniczonej ilości danych o użytkowniku

Platforma wykorzystuje innowacyjne technologie, które:

 • zachowują prywatność użytkowników wykorzystując jedynie dane posiadane przez sklep e-commerce lub wydawcę
 • umożliwiają bezpośrednią współpracę pomiędzy wydawcami a podmiotami e-commerce, które nie skupia się na wykorzystywaniu metod śledzenia użytkownika
 • pozwalają na prowadzenie efektywnych kampanii remarketingowych bez pośrednictwa globalnych gigantów technologicznych
Technologie

W platformie WARRP wykorzystujemy autorskie metody oparte na głębokich sieciach neuronowych, które umożliwią skuteczną predykcję zachowań użytkowników oraz trafne dopasowywanie wyświetlanych im reklam.

Innowacyjny system rekomendacyjny

(Recommendation Engine)

System umożliwia trafne dopasowanie wyświetlanej reklamy do użytkownika, dzięki wykorzystaniu modeli wzbogacania danych o produkcie:

 • Model analizy obrazu – umożliwia rozszerzenie informacji o produkcie o dodatkowe cechy wynikające z obrazu, dzięki technice "image embedding”
 • Model analizy tekstu – pomaga w selekcji istotnych treści tekstowych z artykułów, komentarzy i recenzji na temat danego produktu w sieci
Silnik wyceny użytkownika

(User Valuation Engine)

Silnik umożliwia skuteczne przewidywanie zachowań użytkowników, dzięki wykorzystaniu modeli predykcyjnych:

 • Modele predykcyjne dot. klikalności – szacują prawdopodobieństwo, z jakim dany użytkownik kliknie w reklamę danego produktu
 • Modele predykcyjne dot. konwersji – przewidują możliwość dokonania konwersji przez danego użytkownika w przypadku danego produktu
 • Modele predykcyjne dot. ceny – przewidują ceny oferowane przez inne podmioty biorące udział w licytacji
Kluczowe funkcje

Co wyróżnia nasz produkt?

 • Rozwiązanie problemu „rzadkości” – system umożliwia przedstawienie spersonalizowanej reklamy nawet w przypadku niewielkiej liczby interakcji ze strony użytkownika lub wobec produktu
 • Rozwiązanie problemu „zimnego startu” – system pozwala na łączenie podobnych klientów w grupy docelowe, dodając do puli konsumentów tych, którzy nie mieli wcześniej kontaktu ze sklepem
 • Dynamiczna kreacja reklamy – system oferuje reklamodawcom możliwość wykreowania i wyświetlania reklam w dowolnym szablonie
Korzyści
Zwiększona efektywność reklam
 • wzrost CTR o 1-1,5% (w porównaniu do średnich rynkowych przyjętych dla poszczególnych branż)
 • CTR wyższy niż 0,6% dla reklamy display w segmencie e-commerce (dla porównania – średnia osiągana przez usługi Google Display Ad Network to 0,45%)
Redukcja kosztów reklam
 • redukcja kosztów reklamy o 10% (w porównaniu do dostawców globalnych rozwiązań, u których marża szacowana jest na ok. 20%), dzięki mniejszej energochłonności rozwiązania i eliminacji pośredników

DODATKOWE INFORMACJE

Rozbudowa platformy WARRP została zrealizowana w ramach projektu o nazwie Środowisko i narzędzia do przygotowywania rekomendacji produktowych oraz optymalizacji kampanii marketingowych i remarketingowych podjętego w ramach programu Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wartość projektu
4 633 997,51 zł
Wkład z funduszy europejskich
3 485 668,54 zł
Okres realizacji projektu
2020 r. – 2022 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie Finansowanie Finansowanie
Więcej na temat realizacji i efektów tego projektu przeczytasz już wkrótce na naszym blogu.
NAPISZ DO NAS
NEED TO GET IN TOUCH WITH US?

CONTACT INFO

  Your e-mail

  Your message

  COPYRIGHT © 2023 WEBSENSA.COM
  jQuery(function(){ var mapOptions = { zoom: 17, center: new google.maps.LatLng(, ) }; var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),mapOptions); var marker = new google.maps.Marker({ map: map, position: new google.maps.LatLng(, ), icon: 'https://websensa.com/wp-content/themes/websensa_03.07.2020/img/marker.png' }); })